PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA STRATEGICA A COMPANIEI

OBIECTIVUL CURSULUI: organizarea strategica a companiei fara sa se apeleze la o companie de consultanta!

Cursul se adreseaza tuturor managerilor care isi doresc:
Sa aibe o companie organizata astfel incat fiecare angajat sa isi poata planifica, organiza si controla:
sarcinile,
obiectivele,
performantele,
actiunile,
procesele;
Sa aiba o echipa organizata in mod profesional astfel incat sa poata realiza obiectivele alocate de companie;
Sa aiba control asupra structurii organizationale, sarcinilor si responsabilitatilor pentru fiecare post, normarii muncii, controlului indicatorilor de performanta;
Implementarea unui control strategic al companiei;
Sa implementeze un sistem de evaluare a performantelor oamenilor si a fiecarui post in parte;

Avand in vedere ca este un program unde rezultatele obtinute trebuie sa fie aplicabile din urmatoarea zi de dupa curs si ca in componenta cursului intra 40% consultanta si 60% exercitii practice (deveniti si consultantii companiei Dvs), programul ” PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA STRATEGICA A COMPANIEI ” se desfasoara pe parcursul a 3 zile: 15-16-17 septembrie 2008. Pretul cursului este de 510 Euro.
Cursul se va desfasura la RinGrand Hotel – Bucuresti.

CAP. 1 COMUNICAREA ORGANIZATIONALA
1.1. Definite – concept
1.2. Tipologia comunicarii organizationale
1.2.1. Comunicarea descendenta
1.2.2. Comunicarea ascendenta
1.2.3. Comunicarea laterala
1.2.4. Comunicarea incrucisata
1.3. Retele de comunicare

CAP. 2 SCOPUL COMUNICARII ORGANIZATIONALE
2.1. Nivelele de ierarhice sau de autoritate
2.2. Nivelele de competenta sau decizionale
2.3. Definirea Circuitului informational
2.4. Definirea Circuitului ierarhic
2.5. Definirea Circuitului decizional

CAP. 3 AVANTAJELE COMUNICARII ORGANIZATIONALE
3.1. Pentru angajat
3.2. Pentru familie
3.3. Pentru companie

CAP. 4 VIZIUNEA STRATEGICA A COMPANIEI

CAP. 5 MISIUNEA STRATEGICA A COMPANIEI

CAP. 6 VALORILE COMPANIEI
6.1 Etica profesionala si sociala
6.2 Integritatea – “verticalitatea oamenilor”
6.3 Cinstea si onestitatea
6.4 Placerea si pasiunea de a veni la munca
6.5 Orientarea catre finalizarea obiectivelor
6.6 Siguranta si increderea
6.7 Respectul fata de colegi, companie si clienti

CAP. 7 CULTURA ORGANIZATIONALA A COMPANIEI:
7.1. Cultura organizationala a companiei
7.1.1 Definitie – concept
7.1.2 Valorile fundamentale Companiei
7.1.3 Misiunea si Viziunea strategica a Companiei
7.1.4 Factorii critici de succes ai companiei
7.1.5 Obiectivele strategice ale companiei
CBC ROMANIA A Training & Consultancy Company Este interzisa folosirea documentului fara acordul autorului 2
7.1.6 Programarea comportamentului organizational
7.1.6.a Modelele comportamentale ale angajatilor
7.1.6.b Atitudinea angajatului
7.1.6.c Comportamentul angajatului
7.2. Valorile individuale ale angajatilor
7.3. Misiunea personala si viziunea personala
7.4 Factori critici de succes personal
7.5 Sincronizarea obiectivelor personale cu obiectivele companiei
7.6 Parghiile de monitorizare si control
7.1. Cultura organizationala a companiei
7.1.1 Definitie – concept
7.1.2 Valorile fundamentale Companiei
7.1.3 Misiunea si Viziunea strategica a Companiei
7.1.4 Factorii critici de succes ai companiei
7.1.5 Obiectivele strategice ale companiei CBC ROMANIA A Training & Consultancy Company Este interzisa folosirea documentului fara acordul autorului 2
7.1.6 Programarea comportamentului organizational
7.1.6.a Modelele comportamentale ale angajatilor
7.1.6.b Atitudinea angajatului
7.1.6.c Comportamentul angajatului
7.2. Valorile individuale ale angajatilor
7.3. Misiunea personala si viziunea personala
7.4 Factori critici de succes personal
7.5 Sincronizarea obiectivelor personale cu obiectivele companiei
7.6 Parghiile de monitorizare si control

CAP. 8 PROCESUL DE FORMARE A CULTURII ORGANIZATIONALE
8.1. Sloganul companiei
8.2. Normele sociale
8.3. Miturile companie
8.4. Eroii cunoscuti ai companiei
8.5. Limbajul specific al companiei
8.6. Istoria organizatiei
8.7. Istoriile dominante ale organizatiei
8.8. Tabuurile
8.9. Sistemul de valori
8.10. Vechimea in munca a personalului

CAP. 9 SCHIMBAREA CULTURII ORGANIZATIONALE
9.1. Identificarea elementelor culturale
9.2. Identificarea profilului cultural initial
9.3. Analiza elementelor nivelului invizibil al profilului initial
9.4. Definirea profilului dezirabil
9.5. Studiul de fezabilitate al profilului ce trebuie remodelat
9.6. Implementarea transformarilor

CAP. 10 METODELE DE FIXARE ALE CULTURII ORGANIZATIONALE
10.1 Primare
10.2 Secundare

CAP. 11 DIAGNOZA ORGANIZATIONALA A COMPANIEI
11.1 . Constrangerile externe
11.2. Constrangerile interne
11.3. Plan Actiune privind eliminarea constrangerilor

CAP. 12 COMPETENTELE FUNCTIONALE
12.1. Definitie, concept.
12.2. Principalele competente
12.2. Factorii critici de succes
CBC ROMANIA
A Training & Consultancy Company Este interzisa folosirea documentului fara acordul autorului 3

CAP. 13 COMPETENTELE MANAGERULUI
13.1. Flexibilitatea
13.2. Constienta comerciala
13.3. Gandire antreprenoriala
13.4. Orientat spre rezultate
13.5. Satisfacerea asteptarilor clientilor
13.6. Orientarea spre calitate
13.7. Lucrul in echipa

CAP. 14 COMPETENTELE DIN DOMENIUL COMERCIAL
14.1. Evaluarea functiei comerciale
14.2. Pozitionarea pe piata
14.3. Mijloacele si eficacitatea logisticii
14.4. Coerenta mix-ului de marketing

CAP. 15 COMPETENTELE DIN DOMENIUL RESURSELOR UMANE
15.1. Modalitatea de proiectare a posturilor
15.2. Recrutarea si selectarea personalului
15.3. Perfectionarea resurselor umane
15.4. Evaluarea performantei si gradul de motivare
15.5. Respectarea legislatiei in domeniu

CAP. 16 SISTEMUL LEGISLATIV AL COMPANIEI
16.1. Politicile companiei
16.2. Procedurile
16.3. Regulile scrise si nescrise
16.4. Regulamentele

CAP. 17 ANALIZA MEDIULUI EXTERN AL COMPANIAEI
17.1. Factorii
STEP
17.2. Concurenta
17.3. Analiza Porter
17.4. Analiza SWOT

CAP. 18 STRUCTURA ORGANIZATIONALA
18.1 Posturile
18.2 Functiile
18.3 Nivelurile ierarhice sau treptele
18.4 Ponderea ierarhica
18.5 Compartimentele
18.6 Legaturile structurale
CBC ROMANIA A Training & Consultancy Company Este interzisa folosirea documentului fara acordul autorului 4

CAP. 19 TIPOLOGIA STRUCTURILOR ORGANIZATIONALE
19.1 Antrepenoriala
19.2 Functionala
19.3 Matriceala

CAP. 20 PROCESUL DE DEFINIRE A STRUCTURII ORGANIZATIONALE
20.1. Analiza obiectivelor strategice, tactice si operationale ale companiei
20.2 Stabilirea sarcinilor si a responsabilitatilor principale
20.3 Impartirea sarcinilor principale in sarcini secundare
20.4 Alocarea resurselor si a instructiunilor pentru fiecare sarcina
20.5 Evaluarea rezultatelor

CAP. 21 PROCESUL DE ELABORARE A DESIGNULUI ORGANIZATIONAL
21.1 Stabilirea principalelor activitati ale companiei
21.2 Elaborarea organigramei
21.3 Elaborarea regulamentului de functionare si organizare
21.4 Evaluarea eficientei structurii organizatorice

CAP. 22 ORGANIZAREA STRATEGICA A ACTIVITATII COMPANIEI
22.1 Etapele procesului de organizare strategica
22.2 Fixarea organizarii strategice
22.3 Parghiile de monitorizare si control

CAP. 23 REZUMATUL PROGRAMULUI
23.1. Trecerea in revista a notiunilor discutate
23.2. Discutii si intrebari pe baza cursului de instruire
23.3. Setarea unor directii clare de actiune
23.4. Plan de actiune privind implementarea notiunilor din curs, in practica

Advertisements

Leave a comment

Filed under training

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s