Curs de perfectionare in ocupatia Inspector Protectia Mediului

Şcoala de Studii Comerciale Bacău, furnizor de formare profesională autorizat, organizează CURSUL DE PERFECŢIONARE în ocupaţia INSPECTOR PROTECŢIA MEDIULUI Program certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 16 – 18 aprilie 2008 CADRUL LEGAL : OUG. 195/2005 privind protecţia mediului v Prevederi pentru agenţii economici: ART. 94 (1) Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, în care scop: (…) d) persoanele juridice care desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra mediului organizează structuri proprii specializate pentru protecţia mediului; v Prevederi pentru autorităţile publice ART. 90 Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii şi răspunderi: (…).d) să aibă personal specializat pentru protecţia mediului şi să colaboreze în acest scop cu autorităţile pentru protecţia mediului; ART. 96. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), încălcarea următoarelor prevederi legale: (…).9.obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a avea personal specializat pentru protecţia mediului şi de a colabora în acest scop cu autorităţile pentru protecţia mediului; OBIECTIVE Cursul îşi propune să pregătească specialişti în domeniul protecţiei mediului care să supravegeze/prevină/coreleze/sprijine implementarea politicilor europene de protecţie a mediului şi să sprijine întreprinzătorii în demersurile acestora de respectare a prevederilor legale în domeniu.. TEMATICA Ø Noţiuni generale de protecţia mediului Ø Identificarea problemelor de mediu ale organizaţiei, Ø Evaluarea impactului ecologic, managementul de mediu Ø Proceduri şi termene de obţinere a avizelor şi autorizaţiilor de mediu Ø Protecţia factorilor de mediu, gestionarea substanţelor periculoase, conservarea biodiversităţii Ø Derularea Inspecţiei de mediu şi monitorizarea factorilor de mediu Ø Stabilirea neconformităţilor de mediu în activitatea organizaţiei Ø Cunoaşterea tehnicilor de mediu şi întocmirea documentaţiilor de mediu La sfârşitul sesiunii de instruire (40 de ore, din care 24 de ore pregătire teoretică şi 16 ore pregătire practică), participanţii care promovează examenul vor obţine un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE RECUNOSCUT LA NIVEL NAŢIONAL de către Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Cursurile vor avea loc la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău , sala Gheorghe Florescu, zilnic, în intervalul orar 10.00 – 15.00. Taxa de participare este de 790 RON/persoană şi include: suport de curs, 2 pauze de cafea zilnice, materiale aferente. IMPORTANT: Pentru două persoane participante din partea aceleaşi firme se acordă reducere de 5% din taxa de participare Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile prin completarea formularului de participare ataşat. Pentru informaţii şi detalii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la tel:0234/570070, int.163, fax.0234/571070, e-mail: ssc@cciabc.ro. Cu stimă, Petronela DUDU Director General Alte cursuri de perfecţionare organizate de ŞCOALA DE STUDII COMERCIALE: v EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE v EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE v FORMATOR v MANAGER CALITATE v AUDITOR INTERN v COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ La finalizarea cursurilor se acordă CERTIFICATE recunoscute la nivel naţional de MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE şi de către MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s